Køre- og hviletid – køje i forbindelse med anvendelse af færgereglen

Færgeregel

Jeg sad lige og gik min mail efter pga. plads mangel og stødte på denne mail fra 3F Transportgruppens egen kørehviletids ekspert. (januar 2014)

Det er en fejl fra min side at jeg ikke har sørget for at videregive denne relevante viden til mit Trucker netværk derfor får i det nu…!

Bedre sent end aldrig 😉


3F Transportgruppen har på det seneste fået en række forespørgsler gående på, om det er nok med en ”flystol”  på færgen, når man bruger færgereglen i forbindelse med afvikling af regulært dagligt hvil.

Af køre- og hviletidsforordningen EF 561/06 artikel 9 nr. 1 fremgår det:

  1. Uanset artikel 8 må en regulær daglig hviletid, som holdes, mens føreren ledsager et køretøj ombord på færge eller tog, højst afbrydes to gange af andre aktiviteter i sammenlagt højst én time.

         I den nævnte regulære daglige hviletid skal føreren have adgang til en køje eller liggeplads.

Når man anvender begrebet ”køje eller liggeplads”, betyder det i sagens natur, at en flystol ikke kan erstatte køje eller liggeplads.

Minimumskravene til køje eller liggeplads er naturligvis, at man kan ligge udstrakt (både på ryggen, på siden og på maven, og man nemt kan vende sig). Ved opslag i diverse ordbøger defineres ”køje” da også som ”soveplads”, hvilket bekræfter de nævnte funktionskrav.

Svaret er derfor, at færgereglen ikke kan anvendes, hvis der kun stilles fly- eller hvilestol til rådighed.

Forbundet er endvidere blevet spurgt om bilens køje/soveplads kan anvendes ved færgeoverfart. Her er svaret, at på nogle Ro-Ro færger er det tilladt, såfremt bilen står på vejr-dæk, og færgen ikke medbringer farligt gods. Om det på den enkelte overfart er tilladt, er op til henholdsvis rederiet og søfartsmyndighederne.

OBS OBS:

Vær også opmærksom på, at et regulært dagligt hvil, hvor færgereglen anvendes, IKKE kan forlænges til et ugehvil, jævnfør teksten nederst i

Vejledningsnotat 6

Venlig hilsen

Kjeld H. Jensen

Miljøkonsulent

3F Transportgruppen


Tusind Tak skal der lyde herfra til Kjeld :-)