Kørehviletid

Kørehviletidsguide indledning


!!Nederst på denne side kan du klikke på min kørehviletidsguide!!


For at give brugerne af denne side en mulighed for selv at tjek om min forståelse af reglerne er korrekt har jeg fra politiets hjemmeside hentet den meget detaljeret 181 siders
Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne
version 06/10 3. udgave

Her kan du læse kørehviletidsundtagelserne.
Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen
version 12/07

Du kan også selv vælge at klik forbi Politiets hjemmeside for selv at søge klarhed.
www.politi.dk Tunge Køretøjer
Brug evt. lidt tid på at se om min forståelse af reglerne passer.
Vi har pligt til at sætte os ind i reglerne.
Vognmændene har pligt til at sikre sig at deres ansatte forstår reglerne.


På linket herunder kan du læse BEK nr 328 af 28 03 2007 (kørehviletidslov)
retsinformation_dk – BEK nr 328 af 28-03-2007
Eller
http://iwww.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20070032805-regl


På linket herunder kan du læse arbejdstidsdirektivet (lov skrift)
http://w0.dk/~chlor/www.retsinfo.dk/DELFIN/HTML/A2005/0039530.html

Jeg har fundet en folder på nettet som 3F har lavet tilbage i 2005 som beskriver arbejdsdirektivet på en lidt mere overskuelig måde.

TRYK HER FOR AT SE DEN.


Husk

At hvis man starter f.eks. kl.05.00 om mandagen og slutter kl.20.00 for derefter at hvile i 11 timer også starte kl.07.00 tirsdag så har man stadig kun haft et begrænset hvil på 9 timer da det daglige hvil skal afsluttes senest 24 timer efter start. Så når man skal se om man har haft de hvil man skal have så skal man kikke på alle sine skiver.

Det eneste tidspunkt hvor man kan/bør lade skiven/kortet blive i uret/tachografen er når man overnatter i bilen. Ved brug af skive skal man være opmærksom på om der når at blive dobbelt optegning før man skal starte igen.

I min guide har jeg undladt at skrive om 2 mands betjente transporter. Jeg skriver lige den afgørende forskel: Inden for en periode på 30 timer efter det sidste hvil (daglige/ugentlige), skal chaufførerne have afsluttet et nyt hvil på mindst 9 timer. De sidste 20 timer af de max. 21 rådighedstimer på turen skal de begge være med i lastbilen for at denne regel gælder.

Pause placering

Vil du undgå at skulle afholde mere end en gang 45 min. Pause på en arbejdsdag med mindre end 9. timers køretid, så vær opmærksom på at afholde pausen på 45 min. Eller den sidste pause på 30 min. så tæt som muligt på afslutningen af den første køreperiode.

Bemærk

Jeg har opdaget at der er en mulig fælde i Vejledning om kontrol af kørehviletidsbestemmelserne omkring pauser. Derfor er min opfordring til alle, nærlæs afsnittet gerne flere gange.
4.2.5. Køretid uden pauser – artikel 7, stk. 1 og 2
som er fra side 41 til og med side 56
Her et ”lille” udsnit som beskriver fælden:


Tolerance på pausen (side 43)

For så vidt angår afholdte pauser i køretiden gælder en 5 minutters tolerancegrænse på hver enkelt pause. Det betyder, at afholdelse af en samlet pause på mindst 40 minutter vil opfylde kravet til en lovlig pause. Ved en opdelt pause vil en pause på 10 minutter efterfulgt af en pause på 25 minutter opfylde forordningens krav. Det betyder, at hvis føreren afslutter sin kørsel efter 4 ½ time med en samlet pause på mindst 40 minutter, eller hvis føreren afholder en opdelt pause med en 10 minutters pause indenfor køretiden på 4 ½ time efterfulgt af en pause på 25 minutter umiddelbart efter de 4 ½ times kørsel, i alt 35 minutter, vil føreren være straffri.

Anvendelse af sanktioner ved køretid uden pauser (side 44)

Pausebøde

En pause, der er kortere end den foreskrevne pause fratrukket tolerancen på 5 minutter (40 minutter ved en samlet pause/10 minutter og 25 minutter ved en opdelt pause), men samtidig så lang, at opmålingsperioden afbrydes (30 minutter ved en samlet pause/10 minutter og 20 minutter ved en opdelt pause), sanktioneres med en pausebøde.

Pausebøde ved afholdelse af en samlet pause

Ved en samlet pause betyder det, at pausebøden skal anvendes ved en pause i intervallet fra 30-39 minutter, idet der gælder en tolerance på 5 minutter på hver pause, og idet afholdelse af en samlet pause på under 30 minutter medfører, at opmålingsperioden ikke afbrydes.

Pausebøde ved afholdelse af en opdelt pause

Ved en opdelt pause skal pausebøden ikke anvendes i forhold til den 1. pause på 15 minutter, idet der gælder en tolerance på 5 minutter på hver pause, og idet afholdelse af en pause på under 10 minutter medfører, at der ved vurderingen af lovlige pauser ses bort fra en pause på under 10 minutter.

Med hensyn til 2. pausen, hvor forordningens krav til pausens længde er på 30 minutter, skal pausebøden anvendes ved en pause i intervallet fra 20-24 minutter, idet der gælder en tolerance på 5 minutter på pausen, og idet en 2. pause på under 20 minutter ikke medregnes som en lovlig pause i opmålingsperioden.

Pausebøde forudsætter overskridelse af køretid (side 45)

Pause bøden træder kun i kræft hvis køretiden, der ligger forud for den pause, der afbryder kørselsperioden, er på mindst 4 timer og 44 minutter.

Min tolkning af dette

For at undgå risikoen for at få en pause bøde og for at kunne bevare overblikket over sine køreperioder (pga. 5 minutters pause tolerancen) bør man huske at: Ved opdelingen af pausen
Pause 1. skal aldrig være på mere end 29 minutter for så bliver du nød til at forlænge pausen til 45 minutter.(altså imellem 15 og 29 minutter) Pause 2. skal så være på minimum 30 minutter for så afbrydes opmålingsperioden og du påbegynder en ny opmålingsperiode (køreperiode)

Hold kun pause når du med sikkerhed kan holde den planlagte længde pause. Fælden er at, man pga. 5 minutters pause tolerancen kan miste overblikket over sine køreperioder. Da tachografen ikke hjælper med at holde styr på det


Arbejdstidsdirektiv/kørehviletid.

I kørehviletidsreglerne står der ikke hvornår man skal holde pause hvis man har op til 4½ times køretid på en arbejdsdag. Det eneste der står, er at man skal holde 45 min. pause når man har kørt i 4½ time eller starte et dagligt/ugentligt hvil.

Men ifølge arbejdstidsdirektivet er det maximalt tilladt at have seks sammenhængende arbejdstimer uden pause. Hvis man har mindre end 4½ køretime før der er gået seks timer efter starttidspunktet. Skal man senest starte sin første pause der og den skal mindst være på 15 min. for at tælle som rigtig pause.

Dvs. senest 6 timer efter mødetid/start skal den første pause afholdes.

Hvis man så slet ikke kommer til at have over 4½ køretime på en hel arbejdsdag er det arbejdstidsdirektivet som bestemmer hvor meget pause man mindst skal have den dag. Hvis den samlede arbejdstid er på seks til ni timer skal man have mindst 30 min. pause i alt. Hvis den samlede arbejdstid er på mere end ni timer skal man afholde mindst 45 min. pause i alt og har man op til 4½ times køretid den dag kan man godt dele pauserne i 2 eller 3 på mindst 15 min.

I kørehviletidsloven kobles arbejdsdirektivet på med hensyn til max arbejde på en uge som er på 60 timer.

Vi skal bare huske at det kun er køretid og andet arbejde som tæller dvs. vi kan sagtens få løn for 60 timer (teoretisk) men det kun er de 48 som tæller med i følge arbejdstidsdirektivet.

Vi skal bare huske at rådighedstiden kun tæller hvis chaufføren kender til længden af perioden på forhånd. F.eks. hvis man kommer ud til en kunde og kunden siger læsset er først klart om 3 timer så tæller det som rigtig rådighedstid for chaufføren kan gå fra lastbilen og det eneste han skal er at være tilbage til den aftalte tid.

For at kunne overskue dette nemmest bør vi bogføre:
Køretid, Andet arbejde, rådighedstid, og Pause/hvil for hver dag.
Det gøres mest præcist med en form for flåde styring
(f. eks Comlog, Dynafleet, timeguide)
Tachografen kan også give de informationer, det kræver bare at man kender sin Tachografs begrænsninger 100 %.

Alle Tachograf leverandører bør sørge for at der følger en klar og tydelig brugervejledning med til alle tachograf lastbiler evt. 2 så de enkelte chauffører kan få sin egen manual at kikke i.

Husk

Du kan ikke være sikker på at din tachograf har 100% styr på kørehviletid!!!
Mit råd er: Test det selv på din egen tachograf.

(2011) TACHOGRAF NYT (2011)

Pr. 1. oktober 2011 skal alle nye lastbiler være udstyret med en af de nye Digitale fartskrivere, som opfylder kravene i EU-regulativ nr. 1266/2009.

Den største og mest banebrydende nyhed her er den nye

”1 minutsregel”

som er den nye måde som køretid nu skal optegnes på.

!!Natarbejde!!

I kørehviletidsreglerne står der intet om at natarbejde påvirker noget i kørehviletids reglerne.

Men ifølge arbejdstidsdirektivet må man max. have 10* timers arbejde hvis man er på arbejde i noget af/hele den periode som er defineret som nat.

Her skal man lige huske at det er køretid og andet arbejde som tilsammen ikke må blive mere end 10 timer.

For dem som er ansat på transport overenskomst er nat defineret som perioden imellem kl.00.00 og kl.04.00.

For dem som ikke har nat defineret i en overenskomst er nat defineret i arbejdstidsdirektivet som værende imellem kl.01.00 og 05.00.


Mine kommentarer:

Jeg ved godt at dem som har været med til at lave arbejdsdirektivet har lavet det med vores arbejdsmiljø i tankerne altså for vores skyld. Desværre har den reelle effekt af dette direktiv været en unødvendig stress faktor.

Som også har været skyld i en del forvirring og skræk for
”DE NYE REGLER.”

Jeg har mødt chauffører/selvstændige vognmænd som ellers aldrig lavede kreativ bogføring når det drejede sig om kørehviletid, som nu er nød til det for at overholde arbejdsdirektivet.


Desværre er der ikke noget i det danske direktiv som tyder på at der har været nogle repræsentanter for chaufførerne med i opbygningen af denne lov.
Hvis der har været nogen med på råd må det have været nogen som desværre ikke har været i kontakt med virkeligheden på det aktuelle afgørende tidspunkt for så ville arbejdstidsdirektivet for mobile lønmodtagere slet ikke havde været lavet.

Hvis jeg var blevet spurgt ville jeg have sagt:
Afskaf arbejdstidsdirektivet for mobile lønmodtagere øjeblikkeligt.

Lav flere små ændringer i kørehviletidsloven pga. Tachografens manglende evner.

Det overordnede budskab bør være:
”Overhold kørehviletid”
og alt er som det skal være


Hvorfor er det lige pludseligt strafbart for en professionel chauffør at arbejde som han har lyst/behov for selvom at han overholder kørehviletidsreglerne?

Arbejdsdirektivet siger at, er man i chaufførbranchen og kører med bestemte typer/størrelser gods/lastbiler så er det farligt/usundt at arbejde mere end 48 timer om ugen i snit.

Er man i hvilken som helst anden branche, så vil man aldrig blive retsforfulgt for at være en loyal arbejdstager.
Selvom at der findes grundregler for arbejdstid/hvil som faktisk gælder alle.

Det at være TRUCKER er en livsstil for mange.
Arbejdsglæden bliver taget fra os pga. alt dette lov rod som slet ikke ville have været noget rod hvis arbejdsdirektivet for mobile lønmodtagere slet ikke var blevet lavet.


Jeg håber med tiden at kunne være i stand til at starte et samarbejde med politiet og eller andre relevante instanser i Danmark som er interesseret i dette.
Det er jo også rimelig relevant at alle som skal håndhæve og eller følge kørehviletidsreglerne forstår reglerne KLART OG TYDELIGT ens.

Jeg har lavet en kørehviletidsguide ud fra min forståelse af hvordan reglerne er nu.

Hvis du downloader og printer min kørehviletidsguide i PDF og sætter den i et plastikchartek, har du altid kørehviletids bestemmelserne med dig i bilen.
Emils Kørehviletidsguide TRYK her

Mvh.
EMIL


HUSK

Kører du uden for Danmarks grænser så brug aldrig bagatelgrænserne.

Et godt råd undlad at bruge bagatelgrænserne…!

Bliver du standset i et andet land er det deres fortolkning af reglerne du bliver straffet efter uanset hvor lidt du har kørt i det land.

Bemærk

Nye regler for eksport bus chauffører, kort fortalt op til 12*24 timer imellem 2 ugentlige hvil.

Rundskrivelse af 3. juni 2010 ”BUS ændring”


Jeg har fundet nogle andre kørehviletids vejledninger på nettet se dem herunder.

ITD Vejledning om kørehviletid TRYK her
Nye regler kørehviletid af ITD TRYK her
10 bud om kørehviletid af 3F TRYK her
Kørehviletids lempelser fra Justitsministeriet TRYK her
Kørehviletids lempelser forenklet af ITD TRYK her

Copyright © 2006-2015 Erik Emil Hansen.