Emils Kørehviletidsguide

Emils Kørehviletidsguide

Download som PDF


Køretid

Daglig køretid max. 9. timer, 2. gange om ugen kan det hæves til 10. timer.

Køreperiode uden pause max. 4 ½ time.

Den ugentlige køretid må ikke overstige 56 timer og må ikke resultere i, at den maksimale ugentlige arbejdstid (60 timer), der er fastsat i arbejdstidsdirektivet,(direktiv 2002/15/EF) overskrides.

Højst 90 timers køretid over 2 på hinanden følgende uger.


Pauser

Senest efter 4½ times kørsel holdes 45 minutters pause.
Den kan opdeles i 2 pauser hvor den første skal være på mindst 15. min. Og den anden skal være på mindst 30. min.

Brug knapppen

 

Daglige hvil

Et regulært daglig hvil er på mindst 11 sammenhængende timer. Eller opdelt i 2 perioder. Hvor 1. periode skal være på mindst 3. timer, og 2. periode skal være på mindst 9. timer, altså mindst 12 timer i alt!

Reduceret daglig hvil er på mindre end 11 timer men mindst 9 timer.
Max. 3 Reduceret daglig hvil imellem 2. ugentlige hvil. (Bemærk kræver ingen kompensation.)

Husk at det Daglige hvil afsluttes 24 timer efter start.

Færgeregelen

Den regulære daglige hviletid på 11 timer eller 3 + 9 timer må afbrydes max. 2 gange for at køre på og/eller af færge.
Afbrydelsen må højst vare en time i alt.


Ugentlige hvil

En uge er tidsrummet imellem mandag kl. 00.00 og søndag kl. 24.00

Max 144. timer imellem 2 ugentlige hvil.

Regulær ugentlig hviletid mindst 45 timer.

Reduceret ugentlig hvil mindst 24 timer.

Reduceret hvil skal kompenseres inden udløbet af de 3 efterfølgende uger, i forlængelse af én anden hviletid på mindst ni timer.

Det er ikke tilladt at holde begrænset ugentlig hvil i to på hinanden følgende uger.


Max. Rådighedstid 15 timer pr. 24 timers periode


Køreskiver/Førerkort

Medbring førerkort (evt. print) og køreskiver for indeværende uge og de forudgående 28 kalenderdage. (minimum for de forudgående 28. kalenderdage)

Hvis automatisk registrering svigter, skal der registreres manuelt. Virker dit førerkort ikke skal du lave et print før start og efter endt arbejdsdag og skrive fulde navn og kort nr. på bagsiden. Bestil et nyt kort med det samme.

Det er vores pligt at have styr på kørehviletidsreglerne.
Det er ligeledes virksomhedens pligt at have styr på kørehviletidsreglerne og planlæg kørslen på en sådan måde at reglerne ikke bliver brudt.

Påfør altid årsag til afvigelser bag på skive eller strimmel fra tachografen. Med det samme når du opdager at du har lavet et brud/en fejl ifølge kørehviletidsreglerne.
(f.eks. sne kaos, ulykke, nedbrud, Force majeure, eller fejl 40) Fejl 40 = Chauffør Glemsomhed

Aflever køreskiver regelmæssigt.
Download data regelmæssigt.

mail@truckernet.dk